test drive לנסיעת מבחן
appointment תיאום פגישה
offer להצעת מחיר
test drive לנסיעת מבחן

מסלולי מימון

לבחור את תכנית המימון המתאימה לך

תכנית המימון מבית היבואן מקנה לך גמישות, נוחות ובטחון. 

באפשרותך לבחור לרשום את הרכב על שמך, לרכוש הרכב בסיום התקופה, או בסיום מוקדם (בכפוף לתנאי ההסכם). העסקה מאפשרת התאמת המסלול וכוללת את ההנחה הניתנת באותה העת ברשת המכירות.

גובה המקדמה

גובה
המקדמה

מספר התשלומים

מספר
התשלומים

סכום התשלום החודשי

סכום התשלום
החודשי

סכום האופציה

סכום
האופציה

מסלולי מימון לרכישת רכב חשמלי חדש מהיצרן

הצעה לתכנית מימון

ניתן לקבל הצעה על ידי פניה בטופס המקוון או בהגעה לאולם תצוגה מרכזי בכתובת חומה ומגדל 27 תל אביב.

מלא את פרטיך בטופס, נציגנו  יצור עמך קשר וביחד תגבשו את ההצעה המתאימה והמשתלמת ביותר עבורך.

הצעת מחיר

בחרו את ה SERES שלכם במספר צעדים פשוטים ומהירים – וקבלו הצעת מחיר אונליין עם הטבה מיוחדת

קבלו הצעת מחיר אונליין לרכישת רכב חשמלי SERES

מחשבון מימון

מסלולי
מימון
מסלולי מימון

מגבלת ק"מ- 25,000 לשנה | עמלת הקמה – 500 ש"ח כולל מע"מ כולל הוצאות רישום משכון. | אי-עמידה בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. | העסקה בכפוף לאישור החברה. | התנאים המלאים והמחייבים בכפוף להסכם שייחתם עם החברה.

 

לשם בחינת התקשרות החברה בעסקת חכירה עם לקוח, החברה תהיה רשאית לפנות ללשכת האשראי בבקשה לקבלת חיווי אשראי לגבי הלקוח בהתאם לחוק נתוני אשראי, תשע"ו-2016. | לשם קבלת החיווי, לשכת האשראי תגיש לבנק ישראל בקשה לקבלת נתוני אשראי לגבי הלקוח, הכלולים במאגר נתוני האשראי של בנק ישראל. | התמונות הינן להמחשה בלבד". ט.ל.ח.

מחשבון
מימון
מחשבון מימון

המחירים אינם כוללים עמלת הקמה בסך של 500 ש"ח ואגרת רישוי בסך של ₪1,235 שאינה חלק מעסקת המימון (מחיר כולל אגרת רישוי: ₪87,135) | מחיר אינו כולל אבזור ותוספות. מחושב לפי ריבית משתנה צמודה לפריים + 1.9%, ריבית נומינלית שנתית בשיעור של 3.5% (ריבית אפקטיבית של 3.56%) ומע"מ כדין בגינה | נותנת האשראי הינה חברת טלקאר מוטורס בע"מ (מס רישיון 54501) מקבוצת טלקאר והעסקה כפופה לאישורה הבלעדי. התנאים המלאים והמחייבים יגובשו בהסכם שייחתם עם החברה | אי עמידה בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל | לשם בחינת התקשרות החברה בעסקת חכירה עם לקוח, החברה תהיה רשאית לפנות ללשכת האשראי בבקשה לקבלת חיווי אשראי לגבי הלקוח בהתאם לחוק נתוני אשראי, תשע"ו-2016 | לשם קבלת החיווי, לשכת האשראי תגיש לבנק ישראל בקשה לקבלת נתוני אשראי לגבי הלקוח, הכלולים במאגר נתוני האשראי של בנק ישראל" | "נתוני האשראי של הלקוח, ככל שיתקבלו, יוחזקו ויישמרו על ידי החברה בסודיות מלאה בהתאם למדיניות אבטחת המידע שלה ובהתאם לסטנדרטים התואמים את הדין מכוח חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א – 1981 ותקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), תשע"ז – 2017".

המשך מול נציג

  • Hidden

נסיעת מבחן

תיאום פגישה עם נציג מכירות

  • בחירת
    סוכנות
  • בחירת
    מועד
  • עדכון
    פרטים

הצעת מחיר