offer להצעת מחיר אונליין
test drive לנסיעת מבחן
appointment לתיאום פגישה
offer להצעה אונליין
test drive לנסיעת מבחן

שאלות נפוצות

כלי רכב חשמלי הינו כלי רכב המונע באמצעות מנוע חשמלי ולא באמצעות מנוע שריפה כמקובל במכוניות הנעות בכביש. מקור האנרגיה להנעת המנוע החשמלי הינה סוללת המתח הגבוה.

המנוע החשמלי הינו מנוע מגנטי, אשר בהשראת מתח לסלילים חשמליים הופך לאלקטרומגנטי ומייצר תנועה סיבובית. למנוע החשמלי נצילות גבוהה מאוד העומדת על כ- 95% (בהשוואה למנוע בנזין, שם הנצילות עומדת על כ- 35%) ולכן יעולות פעולת המנוע החשמלי גבוהה מאוד.

מערכת ההינע של הרכב החשמלי פשוטה מאוד. המערכת כוללת מנוע חשמלי המחובר להינע סופי (גלגלי שיניים המגבירים את כוח המנוע) ומשם לגלגלי הרכב. ברכב החשמלי אין תיבת הילוכים ולא קיימות מערכות יניקת אוויר, פליטה ובקרת מזהמים המקובלים במנועי שריפה.

תעשיית הרכב בחרה בסוללות ליתיום איון פולימר כסוללתות המתח הגבוה לכלי רכב חשמליים. סוללות ליתיום איון פולימר מצטיינות באורך חיים גבוה מאוד, בפריקה עצמית נמוכה מאוד ובמשקל עצמי נמוך. סוללות אלו רגישות לטמפרטורה ולכן לסוללת הליתיום איון פולימר מערכת קירור עצמאית.

קיבולת סוללת המתח הגבוה מצויינת ביחידות קילוואט שעה, שהיא בעצם יחידה המשכללת את ההספק התיאורטי המרבי בשעה אחת. בכלי רכב חשמליים קיבולת הסוללה הינה גורם המשפיע באופן מידי על טווח הנסיעה החשמלית ולכן סוללות אלו גדולות בדרך כלל, לדוגמא בדגם 3  קיבולת הסוללה הינה 53 ק"וו שעה.

המקור הראשי של טעינת סוללת המתח גבוה הוא מקור טעינה חיצוני מרשת חשמל ביתית או ציבורית. בנוסף, סוללת המתח הגבוה נטענת בכל עת בה המכונית מאטה. כאשר הנהג מסיר את הרגל מדוושת התאוצה מתרחשת טעינה איטית ובעת בלימה ערך הטעינה העצמית גדל.

טעינה באמצעות כבל הטעינה המקורי- ניתן להטעין את סוללת המתח הגבוה מרשת ביתית הפועלת במתח של 220 וולט.  במקרה זה כאשר נחבר את כבל הטעינה המקורי לאספקת המתח בקיר, תופעל הטעינה בזרם טעינה מרבי של 16 אמפר. טעינת סוללה בשיטה זאת אינה מומלצת בשל פרק הזמן הארוך הנחוץ לטעינת סוללה ממצב ריק למצב מלא (כ- 20 שעות).

טעינה באמצעות עמדת טעינה ביתית מהירה AC- עמדות מסוג זה פועלות בזרם של כ- 32 אמפר ומסוגלות להטעין את הסוללה בכ- 10 שעות. עמדות טעינה מסוג זה ניתנות להתקנה ברשת ביתית 220 וולט תלת פאזית או במקום העבודה ברשת תלת פאזית.

טעינה בעמדה מהירה DC – עמדות מסוגז פועלות בהספקים של כ- 50-100 קילוואט ומסוגלות להטעין בזרם גבוה מאוד. טעינה מהירה מאפשרת טעינת כ- 80% מהסוללה בכ- 30 דקות. ניתן למצוא בישראל במקומות שונים עמדות טעינה מהירות הפועלות בשיטה זו.

לא. מרב מערכות המכונית פועלות במתח של 12 וולט בדומה לכלי רכב המוכרים. מערכת אספקת המתח למנוע החשמלי, למדחס המזגן ולסוללת המתח הגבוה פועלות במתח גבוה.

לא. מערכות המתח הגבוה ברכב חשמלי מבודדות וכוללות מערכות הגנה רבות המבטיחות את הנוסעים במכונית, גם אם נוסעים בתנאי מזג אוויר קשים, בגשמים או בשלג. כאשר מערכת הבקרה מזהה ספק באחד מאמצעי ההגנה המערכת החשמלית מתנטרלת.

לא. כאשר מופעלות כריות האוויר מתנטרלת מיד מערכת המתח הגבוה של המכונית.

whatsapp

לתיאום נסיעת מבחן

  • Hidden

לתיאום פגישה עם נציג מכירות

  • בחירת
    סוכנות
  • בחירת
    מועד
  • עדכון
    פרטים

להצעת מחיר אונליין