offer להצעת מחיר אונליין
test drive לנסיעת מבחן
appointment לתיאום פגישה
offer להצעה אונליין
test drive לנסיעת מבחן

סרטוני הדרכה לתפעול מערכות הרכב

הגדרות מערכת SYSTEM

זיהוי גרסת התוכנה למולטימדיה
קריאת מספר השלדה של המכונית
כיבוי המכונית
לחצן שחזור המערכת להגדרות המפעל- לא רצוי לבצע
לחצן איפוס כל ההגדרות (זכרונות וכדו')
הפעת מצלמת הוידאו לתיעוד הנסיעה- DVR
הפעלת מצבי שירות להחלפת מגבים ולביטול המתח הגבוה במכונית (מצב מוסך)

למידע נוסף »

הגדרות הקול SOUND

קביעת עוצמת קול במדיה
קביעת עוצמת קול בסלולארי
קביעת עוצמת הקול בניווט
קביעת עוצמת המקרופון
ביטול/הפעלה של התראה קולית בעת נעילה ושחרור נעילת המכונית
ביטול/הפעלה של צלילי מערכות הבלימה האוטונומית
קביעת עוצמת ההתראה של מערכות הבטיחות
קביעת עוצמת שמש משתנה בהתאם למהירות הנסיעה
הגדרות מערכת אקולייזר להתאמת צלילי מערכת השמע
הגדרת מיקוד צלילים (BALANCE)

למידע נוסף »

הגדרת מערכות בטיחות אקטיביות DRIVER ASSISTANCE

הפעלה/ביטול מערכת בלימה אוטונומית
הפעלה/ביטול של התראת התנגשות מלפנים
הפעלה/ביטול של שמירה על מרכז הנתיב בעת נסיעה בבקרת שיוט
הפעלה/ביטול של התראת רכב בשדה המת (מאחור)
הפעלה/ביטול של התראת רכב חוצה מאחור
הפעלה/ביטול של התראת רכב חוצה בעת פתיחת דלת
הפעלה/ביטול של מערכת שמירה על הנתיב
ביטול מערכת בקרת היציבות ESP
הפעלת מערכת ההחזקה בעת עמידה במקום AUTO HOLD
הפעלת מערכת בקרת ירידה במדרון
הפעלת מערכת נוחות לסגירת חלונות אוטומטית בעת כניסה למנהרה

למידע נוסף »

הגדרות מערכת תאורה LIGHTS

הפעלה ובחירת צבע תאורת אווירה
קביעת הפעלת תאורה הפנימית בעת שחרור הנעילה המרכזית
הפעלת מערכת בקרת עמעום האורות האוטומטית
קביעת מצב זווית ההארה של הפנסים הראשיים למניעת סנוור
קביעת פרק הזמן להפעלת תאורת הליווי החיצונית בעת נעילת המכונית

למידע נוסף »

הגדרות מערכת הינע DRIVE

בחירת מצב בורר נהיגה- – RACE- ECO- COMFORT- SPORT
בחירת מצב בורר נהיגה מותאם אישות PERSONALIZE
בחירת עוצמת טעינה בבלימה- טעינה רגנרטיבית (במצב PERSONALIZE בלבד)
קביעת עוצמת הרכות של ההגה- אפשרי רק באם לא נבחר מצב של שמירה על הנתיב
בחירת מצב נסיעה בכבישים רטובים וחלקים
קביעת מצב חסכוני אוטומטי לאחר כל הנעה
קביעת מצב "גרר" הנחוץ בעת גרירת המכונית

למידע נוסף »

הגדרת מערכות טעינה ENERGY

פתיחת מכסה (דלת) שקע טעינה לשם התחלת טעינה
לחצן START להתחלת טעינה מידית (במקרה שנקבעה טעינה מתוזמנת)
לחצן STOP להפסקת הטעינה ושחרור תקע המטען מהמכונית.
קביעת לוח זמנים לטעינה מתוזמנת
הגבלת שיעור הטעינה של הסוללה

למידע נוסף »

הגדרות בקרים CONTROLS

בחירת מצב של קיפול מראות אוטומטי בעת נעילת המכונית
קביעת מצב הטייה מיוחד למראות בעת שילוב הילוך אחורי
קביעת מצב נעילת המכונית בעת יציאה מהרכב (לא מומלץ בגלל בטיחות)
קביעת מצב של שחרור הנעילה המרכזית עם ההתקרבות למכונית
נעילת הגנה מפתיחה מתוך המכונית לדלתות אחוריות (הגנה מפתיחת ילדים)
הגדרת הזזת מושב הנהג לאחור לאחר כיבוי לשם יציאה וכניסה קלים למכונית
שמירת זיכרון מושב קדמי
הגדרת הרמת חלונות אוטומטי בעת נעילת המכונית
בחירת תפקוד לגישה קלה מלחצן גלגל ההגה
הפעלת בלוטוטס, וויפיי וטעינה אלחוטית לסלולארי

למידע נוסף »

פעולות בחירום

פתיחת דלת שקע טעינה בחירום- במקרה בו הדלת לא נפתחת
הוצאת תקע טעינה מהשקע במכונית בחירום (במקרה בו התקע לא יוצא לאחר סיום הטעינה)

למידע נוסף »

הגדרות מערכת SYSTEM

זיהוי גרסת התוכנה למולטימדיה
קריאת מספר השלדה של המכונית
כיבוי המכונית
לחצן שחזור המערכת להגדרות המפעל- לא רצוי לבצע
לחצן איפוס כל ההגדרות (זכרונות וכדו')
הפעת מצלמת הוידאו לתיעוד הנסיעה- DVR
הפעלת מצבי שירות להחלפת מגבים ולביטול המתח הגבוה במכונית (מצב מוסך)

למידע נוסף »

הגדרות הקול SOUND

קביעת עוצמת קול במדיה
קביעת עוצמת קול בסלולארי
קביעת עוצמת הקול בניווט
קביעת עוצמת המקרופון
ביטול/הפעלה של התראה קולית בעת נעילה ושחרור נעילת המכונית
ביטול/הפעלה של צלילי מערכות הבלימה האוטונומית
קביעת עוצמת ההתראה של מערכות הבטיחות
קביעת עוצמת שמש משתנה בהתאם למהירות הנסיעה
הגדרות מערכת אקולייזר להתאמת צלילי מערכת השמע
הגדרת מיקוד צלילים (BALANCE)

למידע נוסף »

הגדרת מערכות בטיחות אקטיביות DRIVER ASSISTANCE

הפעלה/ביטול מערכת בלימה אוטונומית
הפעלה/ביטול של התראת התנגשות מלפנים
הפעלה/ביטול של שמירה על מרכז הנתיב בעת נסיעה בבקרת שיוט
הפעלה/ביטול של התראת רכב בשדה המת (מאחור)
הפעלה/ביטול של התראת רכב חוצה מאחור
הפעלה/ביטול של התראת רכב חוצה בעת פתיחת דלת
הפעלה/ביטול של מערכת שמירה על הנתיב
ביטול מערכת בקרת היציבות ESP
הפעלת מערכת ההחזקה בעת עמידה במקום AUTO HOLD
הפעלת מערכת בקרת ירידה במדרון
הפעלת מערכת נוחות לסגירת חלונות אוטומטית בעת כניסה למנהרה

למידע נוסף »

הגדרות מערכת תאורה LIGHTS

הפעלה ובחירת צבע תאורת אווירה
קביעת הפעלת תאורה הפנימית בעת שחרור הנעילה המרכזית
הפעלת מערכת בקרת עמעום האורות האוטומטית
קביעת מצב זווית ההארה של הפנסים הראשיים למניעת סנוור
קביעת פרק הזמן להפעלת תאורת הליווי החיצונית בעת נעילת המכונית

למידע נוסף »

הגדרות מערכת הינע DRIVE

בחירת מצב בורר נהיגה- – RACE- ECO- COMFORT- SPORT
בחירת מצב בורר נהיגה מותאם אישות PERSONALIZE
בחירת עוצמת טעינה בבלימה- טעינה רגנרטיבית (במצב PERSONALIZE בלבד)
קביעת עוצמת הרכות של ההגה- אפשרי רק באם לא נבחר מצב של שמירה על הנתיב
בחירת מצב נסיעה בכבישים רטובים וחלקים
קביעת מצב חסכוני אוטומטי לאחר כל הנעה
קביעת מצב "גרר" הנחוץ בעת גרירת המכונית

למידע נוסף »

הגדרת מערכות טעינה ENERGY

פתיחת מכסה (דלת) שקע טעינה לשם התחלת טעינה
לחצן START להתחלת טעינה מידית (במקרה שנקבעה טעינה מתוזמנת)
לחצן STOP להפסקת הטעינה ושחרור תקע המטען מהמכונית.
קביעת לוח זמנים לטעינה מתוזמנת
הגבלת שיעור הטעינה של הסוללה

למידע נוסף »

הגדרות בקרים CONTROLS

בחירת מצב של קיפול מראות אוטומטי בעת נעילת המכונית
קביעת מצב הטייה מיוחד למראות בעת שילוב הילוך אחורי
קביעת מצב נעילת המכונית בעת יציאה מהרכב (לא מומלץ בגלל בטיחות)
קביעת מצב של שחרור הנעילה המרכזית עם ההתקרבות למכונית
נעילת הגנה מפתיחה מתוך המכונית לדלתות אחוריות (הגנה מפתיחת ילדים)
הגדרת הזזת מושב הנהג לאחור לאחר כיבוי לשם יציאה וכניסה קלים למכונית
שמירת זיכרון מושב קדמי
הגדרת הרמת חלונות אוטומטי בעת נעילת המכונית
בחירת תפקוד לגישה קלה מלחצן גלגל ההגה
הפעלת בלוטוטס, וויפיי וטעינה אלחוטית לסלולארי

למידע נוסף »

פעולות בחירום

פתיחת דלת שקע טעינה בחירום- במקרה בו הדלת לא נפתחת
הוצאת תקע טעינה מהשקע במכונית בחירום (במקרה בו התקע לא יוצא לאחר סיום הטעינה)

למידע נוסף »
whatsapp

לתיאום נסיעת מבחן

  • Hidden

לתיאום פגישה עם נציג מכירות

  • בחירת
    סוכנות
  • בחירת
    מועד
  • עדכון
    פרטים

להצעת מחיר אונליין